Voorwaarden

Artikel 1

De op de website vermelde prijzen zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 
Betaling kan plaatsvinden door bankoverschrijving - IDEAL of paypall

Fortune-cookies.nl zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen.

De levertijd gaat in op het moment dat Fortune-cookies.nl de betaling heeft ontvangen.

Minimaal te besteden bedrag is 7,50 euro excl. verzendkosten

Rekeningnummer NL12ABNA0479788243 t.n.v  Fortune cookie

Artikel 2

Fortne cookie brengt de verzendkosten/administatie kosten in rekening.

De hoogte van deze bijdrage voor verzending in Nederland is € 5,95 voor Belgie € 7,95

De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening. (ook bij retourverzendingen)

Artikel 3

Na ontvangst van de order krijg je onmiddellijk per e-mail een bevestiging van de bestelling

Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Fortune cookies is bijgeschreven, verzendt Fortune cookiel de bestelde artikelen binnen 1 werkdag (mits op voorraad)

Indien de bestelde goederen niet binnen deze tijd bezorgd kunnen worden neemt Fortune cookie gelijk contact met u op via e-mail.

Artikel 4

Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet , dan kunt u de bestelling, op eigen kosten, retourneren. U dient te doen binnen 14  dagen na aflevering van de bestelling onder opgaaf van redenen .
Wij stellen het op prijs dat een retourzending vooraf per e-mail wordt aangemeld.

Zonder voorafgaand overleg worden de verzendkosten standaard al niet door ons vergoed.

Houdt er ook rekening mee dat onvoldoende gefrankeerde retourzendingen en niet aangemelde retourzendingen door ons niet worden gecrediteerd.
Vervolgens dient u dan binnen 14 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan:

Fortune cookies

De Koumen 8

6433KD Hoensbroek

Nederland.

Fortune cookie zal de aankoopwaarde zo spoedig mogelijk na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
Fortune cookies behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden.

Fortune cookies behoudt zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren wanneer de artikelen niet binnen  14 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen twee dagen na aflevering van de bestelling Fortune cookies per e-mail is gemeld.

Is uw bestelling beschadigd aangekomen dient u het dezelfde dag nog aan ons te melden.

Is uw bestelling incompleet dan dient u dit binnen 2 dagen te melden.

 

Artikel 5

Fortune cookies staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die zijn te wijten aan aanmerkelijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.

 

Artikel 6

Fortune cookies is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Fortune cookies en transportstagnatie.

 

Artikel 7

Deze website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijk beschermt. Niets van deze website mag zonder toestemming van Fortune cookies worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden worden gebruikt.

 

Artikel 8

Fortune cookies geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door.Fortune cookies gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en eigen gebruik.

Artikel 9

Geleverde goederen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.Fortune cookies haar vordering aan derden ter incasso overdraagt, zullen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor rekening van de klant zijn. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 procent van de vordering van Fortune cookies met een minimum van € 35,-.

 

Artikel 10

Bestellingen welke buiten schuld van Fortune cookies tijdens verzending zijn zoekgeraakt, 
zullen niet worden vervangen of financieel vergoed. Deze maatregel geldt niet indien het 
zoekraken aantoonbaar te wijten is aan nalatigheid van Fortune cookies.

Indien wij de verzending retour ontvangen en blijkt dat u de verzendgegevens niet juist heeft ingevuld dan zijn wij hier niet verantwoordelijk voor en zullen wij de verzendkosten niet vergoeden.

Als u het pakket alsnog wilt ontvangen dient u de verzendkosten zelf opnieuw te moeten betalen

 

Retourbeleid / Herroepingsrecht

14 dagen bedenktijd

Wij vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de producten die je bij ons besteld. We doen daarom niet moeilijk over een redelijke bedenktijd. Je hebt bij ons 14 dagen de tijd om te beslissen over je aankoop. Binnen deze 14 dagen mag je de bestelling ruilen en retourneren.
Voor het ruilen en retourneren hanteren wij de volgende regels:
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk ongebruikt te zijn zonder zichtbare gebruikssporen.
- Het product dient voor zover redelijkerwijs mogelijk in complete en onbeschadigde verpakking retour worden gezonden.
- Alle eventuele bijbehorende handleidingen, accessoires en andere zaken dienen aanwezig te zijn.

Kortom moet het product in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin deze ontvangen is.
De kosten voor het retourneren zijn voor de klant.
 

Onderstaande formulier wordt standaard met uw orderbevestiging meegestuurd als bijlage

Aan Fortune cookies

De Koumen 8
6433KD Hoensbroek
NEDERLAND


Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

Order/Bestelnummer:

 

Besteld op(*) / Ontvangen op(*):

 

Naam/Namen consument(en):


Adres consument(en):Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is